Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

 

CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Mt 25,31-46

25,31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

 

BAN PHÚC

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. (Mt 25, 34)

 


Chiết tự Nôm và Gợi ý

BAN được viết dạng chữ NÔM: , (A1)*,

Mượn âm chữ Hán BÂN = PHÂN (chia) = BAN: Bề trên cấp cho.

兵權爵禄𤤰攽: Binh quyền tước lộc vua ban.  𦃿𫃚𠦳 鐄鉑計𤾓: Vải vóc kể ngàn, vàng bạc kể trăm. (Thiên Nam, 99a)

吏頒巡守𦊚方:  Lại ban tuần thú bốn phương. 印鐄没顆劍鐄 没青: Ấn vàng một trái, kiếm vàng một thanh. (Nhị mai, 56a)

 

PHÚC được viết dạng chữ NÔM: (A1)

Mượn trọn chữ Hán PHÚC (Điều tốt lành cho người)= THỊ ( thần đất, thần thánh) + PHÚ ( giàu có, sung túc): Sự sung túc từ trên ban cho. May mắn, gặp may.

福及垠󰅹意命:  Phúc gặp ngần nào ấy mệnh. 爫之都辱損功饒: Làm chi đua nhọc tốn công nhiều. (Ức Trai, 46a)

朋某丕 所性虎𡨺俸爫官: Bằng mỗ [tôi] vậy thửa tính hổ [thẹn] giữ bổng làm quan, 福及時: phúc gặp thời. (Truyền kỳ, III, Xương Giang, 8b)

 

Theo chiết tự Hán PHÚC (tốt lành, ban phúc) được ghép bởi hai chữ THỊ (thần đất) và PHÚ (giàu, dồi dào). Được hiểu là một sự tốt lành, giàu sang được thần ban cho. Phúc là ơn ban từ thần thánh; cha mẹ để đức cho con nhưng phúc là do trời ban thưởng. Con người làm tốt để lập công và phúc là phần thưởng trời sẽ ban cho. Làm lành tích đức, sống hiền lãnh phúc!

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hãy làm việc lành lập công, Chúa sẽ ban phúc khi Người đến.

25,31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?" 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."

Ý thức đúng và đủ về Phúc, con người sẽ dễ dàng chia sẻ với anh chị em mình. Người khiêm tốn thật thì luôn biết những gì mình có là ân ban, là được ban phúc cho sự cố gắng tận lực của mình: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1). Chúng ta đừng lý luận theo thuyết định mệnh để thoái thác: ‘con người có phúc có phần’ để không cố gắng sống tốt từng ngày. Hãy sống tốt với mọi người, vì họ cũng giống chúng ta, cần đến nhau. Khi chúng ta sống biết nghĩ đến nhau thì chắc chắn Chúa sẽ ban phúc, và ban thưởng cho ngay từ đời này bằng sự yêu thương của đồng loại.

 

Vì tự cho mình có thể tạo phúc mà con người bị mất sự sống đời đời.

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Khi con người tự mãn cho rằng mình tự lo được cho mình, họ sẽ vơ vét, thiếu công bằng và sẽ trở nên vô cảm với những đau khổ của người khác. Họ sống như không phải chết. Họ tưởng sẽ không ai biết được những ác tâm của họ. Họ quên mất lời tiền nhân dạy:“Làm bởi bay, ban bởi TA” hay “Mưu sự tại nhân, thành sự tại THIÊN”.

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết hăng hái lập công như lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và được Chúa chúc phúc đời sau. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 


 

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật mừng CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ hôm nay là: HÃY BIẾT SỐNG QUAN TÂM ĐẾN ANH CHỊ EM, ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHÚC PHÚC”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn xác tín ngày Chúa trở lại “phán xét kẻ sống và kẻ chết”, để sống tốt mỗi ngày hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống tốt những điều Chúa dạy để được Chúa chúc phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết sống quan tâm và yêu thương anh chị em, nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết rằng Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta nơi những người anh chị em chung sống với chúng ta, để chúng ta biết tôn trọng yêu thương mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết hăng hái lập công như lệnh Chúa truyền, để được ơn cứu rỗi và được Chúa ban phúc đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Mt 25,14-15.19-21

25,14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

 

GÂY LỜI

Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói:

"Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." (Mt 25,20)

 


Chiết tự Nôm và Gợi ý

GÂY được viết dạng chữ NÔM: 𨠳, 𨢟, 𨡨, 󱮺 (F2)*,

Mượn âm chữ Hán DẬU= GÂY 𨠳 = DẬU + CAI : Làm ra, khiến xảy ra. Tạo dựng nên. GÂY 𨡨=DẬU + KỲ; GÂY 󱮺=DẬU + CƠ.

󰜋𢬣𨠳孕基圖: Một tay gây dựng cơ đồ.  𥹰𣷭楚滝吳縱横: Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành. (Truyện Kiều, 52a)

責埃𨡨役争𢵋: Trách ai gây việc tranh đua.  𥐆𨱽 渃特輸機𡗶: Vắn dài vận nước được thua cơ trời. (Đại Nam, 10b)

 

LỜI được viết dạng chữ NÔM: (A2*)

Mượn âm chữ LỢI (lời lãi)=LỜI: Tiền lãi kiếm được sau một vụ mua

𠀧𤾓两劍󰠳: Hẳn ba trăm lạng kém đâu. 㐌皮本群𡢐時利: Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. (Truyện Kiều, 18a)

 

TRÁM (làm lời, thu lời) được ghép bởi hai chữ BỐI (vỏ sò, tiền) và KIÊM (chiếm, gồm cả). Được hiểu là một cách cố gắng gom nhiều tiền nhất có thể một cách minh bạch và chính đáng. Đầu từ làm lời hợp pháp đáng khen: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!”

 

Chúng ta có được vài gợi ý:

TRÁM là lấy được lời, hoạch đắc lợi nhuận.

TRÁM là kiếm được tiền (khẩu ngữ). Như: trám điểm ngoại khoái  kiếm thêm chút đồng ra đồng vào.

TRÁM là lầm lẫn, lường gạt, lừa dối. Như: bị trám  bị người ta lừa.

 

Gợi ý GÂY LỜI từ Bài Tin Mừng:

Chúa luôn biết rõ ‘từng con chiên’ và không đòi hỏi quá khả năng của mỗi chúng ta.

25,14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.

Chúa ban cho mỗi chúng ta những khả năng khác nhau là để chúng ta làm vinh danh Chúa theo hoàn cản và khả năng của chính mình. Vì tính ganh tỵ chúng ta dễ bị cám dỗ đòi giống người khác, nhưng thực tế chứng minh có nhiều người có điều kiện như nhau nhưng do khả năng khác nhau mà kết quả chẳng thể giống nhau.

 

Hãy vận dụng và tận dụng mọi điều kiện và khả năng để phát triển và thăng tiến đời sống là nên thánh và là điều Chúa muốn.        

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

Chúa rất tôn trọng sự tự do của con người, Chúa cho chúng ta có ‘một thời gian lâu dài’, một cuộc đời để phát huy ‘gây lời’ những khả năng Chúa ban. Hãy sống tốt và làm tốt những công việc bổn phận hằng ngày với tình thần phục vụ, là cách gây lời tốt nhất và chắc chắn được ‘hưởng niềm vui của chủ anh!’

 

Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết nhiệt thành và gây lời những ơn huệ Chúa ban, để làm vinh danh Chúa và hưởng ơn cứu độ. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 


 

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: HÃY TRUNG TÍN VÀ GÂY LỜI NHỮNG KHẢ NĂNG CHÚA BAN”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, biết rằng Chúa luôn đối xử tốt với mọi người và không đòi hỏi quá sứ chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Rồi ông ra đi. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết sống trung thành phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, vì ngày kết thúc cuộc đời của ta chính là ngày ta phải tính sổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết gây lời những khả năng Chúa ban, để làm vinh danh Chúa và phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống tích cực và phát triển những khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân, hầu được Chúa ban thưởng nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết nhiệt thành và gây lời những ơn huệ Chúa ban, để làm vinh danh Chúa hầu hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

Mt 25,1-13

25,1 "Bấy giờ, Nước  Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" 9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." 10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với!" 12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

 

SẴN SÀNG

Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. (Mt 25,10)Chiết tự Nôm và Gợi ý

SẴN được viết dạng chữ NÔM: (C2)*, 𠻿 (F2)*, 󱳺 (F1)*,

Mượn âm chữ Hán SẢN ( vật chất, làm ra, sanh) = SẴN:  Đã chuẩn bị trước, vốn đã dự liệu. 𠻿 (F2)*, 󱳺 (F1)* lấy âm SẢN ghép với KHẨU (miệng) và HỮU (có).

聰明本産性𡗶: Thông minh vốn sẵn tính trời.  坡芸詩畫󰖆 歌吟: Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. (Truyện Kiều, 1b)

趿些病意乙苓:  Gặp ta bệnh ấy ắt lành. 泊錢 𥪝󱡐𠻿仃包𡆁: Bạc tiền trong đãy sẵn dành bao nhiêu. (Vân Tiên, 18a)

 

SÀNG được viết dạng chữ NÔM: (C1*);𠳹 (F2)*, 𬕌 (F2)*

Mượn âm chữ Hán SÀNG ( cái giường,…) : Sẵn sàng: đã chuẩn bị sắp xếp xong mọi điều kiện để bắt tay vào việc gì. 

𪻟明: Vua mừng, 遣稟所懒床: khiến sắm sửa sẵn sàng, 威儀󰳯杖: uy nghi khí trượng. (Cổ Châu, 15b)

                

𠳹 (F2)*, 𬕌 (F2)* lấy âm SÀNG ghép với KHẨU (miệng): nói sõi sang; và TRÚC (tre trúc): cái sàng.

牢吏固蒸敢爭𡂳𠳹: Sao lại có chưng dám tranh sõi sàng. (Truyền kỳ, III, Đà Giang, 71a)

𬕌𥺊𫴋𥬩:  Vì sàng cho gạo xuống nia. 爲娘英沛𠫾𣌉𧗱󰠐: Vì nàng anh phải đi khuya về thầm. (Thanh hoá, 20b)

 

SẴN SÀNG đồng nghĩa với DỰ (sẵn, trước, dự phòng, tham gia) được ghép bởi hai chữ HIỆT (đầu, trang, tờ) và DỮ/DƯ (trao cho, khen ngợi). Được hiểu là một hành động xen vào những việc có sẵn để diễn tả sự tham gia; xen vào trước một việc sắp xảy ra là dự phòng, dự bị. Cũng có thể hiểu theo hài-thanh vì HIỆT là trang đầu là trước, là sắp sẵn, vì ở đầu nên cũng có nghiã là tham dự vào; với cách đọc theo âm DƯ.

 

Chúng ta có được vài gợi ý:

-DỰ là sẵn, trước. Cùng nghĩa với DỰ : dự bị  sắp sẵn, dự ước  hẹn trước.

-DỰ là tham gia, xen vào. Như: Can Dự  can thiệp, có liên quan đến, tham dự  xen dự vào. Tam quốc diễn nghĩa : Cộng dự triều chánh  (Đệ nhị hồi) Cùng tham dự việc triều chính.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Phải biết dự liệu, là có những chuẩn bị trước để không lỡ mất cơ hội.

25,1 "Bấy giờ, Nước  Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi!" 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" 9 Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."

Người khôn ngoan là người biết phát huy ơn-lo-liệu từ nguồn ơn Chúa Thánh Thần. Không biết phát huy ơn này là “dại” “vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”. Thiếu canh thức, chuẩn bị, người ta sẽ mãi là kẻ mất công tìm mà không gặp.

 

Khi đã biết dự liệu, và có những chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ bớt bất xứng để được tham dự.

10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!" 12 Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!" 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Chuẩn bị sẵn sàng là dấu hiệu của người tích cực và khôn ngoan nắm bắt được cơ may, bởi “cơ hội không gõ cửa nhà bạn hai lần”(Emerson).

 

Xin Chúa ban Phúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết khiêm tốn khôn ngoan, để luôn biết canh thức, chuẩn bị và giúp anh chị em cùng sẵn sàng chờ đợi Chúa. 

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 


 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN

 

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật hôm nay là: “HÃY CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ ĐƯỢC DỰ TIỆC NƯỚC TRỜI”. Trong tâm tình khiêm tốn và tín thác chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn nhiệt thành chờ đợi Chúa, và chuẩn bị sẵn sàng trong sự khôn ngoan và tích cực. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!" Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng công phúc là bổn phận của mỗi người chẳng ai lo dùm cho ta, nên phải chuẩn bị và sẵn sàng tích phúc từng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn biết rằng phải canh thức và sẵn sàng để không lỡ cơ hội đi theo Chúa vào hưởng phúc thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn biết sống canh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa, bằng khôn ngoan chu toàn bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, cùng các thánh xin Chúa thương ban phúc lành cho mỗi chúng con luôn biết khiêm tốn và khôn ngoan, để luôn biết canh thức, chuẩn bị và giúp anh chị em cùng sẵn sàng chờ đợi Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

THỜI GIAN VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

 

THỜI GIAN

VÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Lm. JB. Trần Đinh Tử

 

Gần ba ngàn năm trước, Sách Giảng Viên đã dạy: “Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:...” (Gv 3, 1-17)Người ta thường nói ‘thời gian là liều thuốc kỳ diệu!’ Nó không phải là thuốc thần nhưng đúng ra phải nói: nó là điều kiện để những vết thương đủ thời gian ăn da non, bởi “mọi việc đều có thời” cần có thời gian mà.

 

Theo chiết tự Nôm:

THỜI được viết dạng chữ NÔM: (A2)*, (C2)*,

Mượn trọn chữ Hán THÌ , THÌN =  THỜI: Tiếng trỏ một thời gian, thời điểm nào đó.

鄕學茹茹𬐩學誨:  Hương học nhà nhà vui học hỏi. 隊寺經史𤒛寺吹: Đòi thời kinh sử, nấu thời xôi. (Trịnh Cương, 3a)

𤳇辰乱: Trai thời loạn, 𡛔辰平: gái thời bình. (Nam lục, 9a)

GIAN được viết dạng chữ NÔM: (A1)*,

Mượn trọn chữ Hán GIAN = GIAN: Một khoảnh, một vùng. Một ngăn (bởi vách hoặc hàng cột) trong nhà.

𠄼間茹𦹵湿离卑:  Năm gian nhà cỏ thấp le te. 𡉦 𣎀𣌉󰌗𤍶/: Ngõ tối đêm khuya đóm lập lòe. (Yên Đổ, 13b)

THỜI GIAN (時間) trong Hán văn và chữ Nôm đều để chỉ thời khắc ngắn hoặc dài, có những việc chỉ cần vài giây nhưng có những việc phải cần nhiều giờ, nhiều ngày… nhiều năm. Những cái trả giá ít thời gian thường không có giá trị và phần lớn là tiêu cực, đưa đến thất bại “khôn ba năm, dại một giờ”, “dục tốc bất đạt”… Thật chí lý khi hiểu: ‘Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.

 

Mỗi thành viên biết tận dụng thời gian để lo cho gia đình thì gia đình thành tổ ấm. Hạnh phúc đích thực trong gia đình chính là được ở bên nhau, lo cho nhau, yêu thương nhau. Không có bữa cơm chung gia đình thì không thể hiểu nhau “xa mặt thì cách lòng”. Hãy dành thời gian cho nhau, để hiểu nhau, để giúp nhau, để có nhau.

Mọi việc đều cần có thời gian hàn gắn và xây dựng. Cuộc sống không quá nghiệt ngã đối với những ai cố gắng (‘cố’ là tận dụng mọi khả năng của bản thân và sự trợ giúp tha nhân; chứ không là ‘gồng’ tự giải quyết những vấn đề vượt khả năng mà thiếu khiêm tốn chối bỏ những sự trợ giúp).

Xin đưa ra đây 10 ý tưởng tốt được sưu tầm, có thể giúp mỗi chúng ta tạo được hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Cần dành thời gian và sự kiên nhẫn để thực hiện!

1. Bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Bạn không thể thay đổi thế giới nhưng bạn có thể thay đổi bản thân mình. Việc cần làm là chọn lựa một con đường đúng đắn và kiên trì bước tiếp.

2. Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh

3. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi!

4. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

5. Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa

6. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

7. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước. Hãy khiêm tốn.

8. Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó.

9. Im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. 

10. Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc vốn ngắn hạn.

 

Xin Chúa thương gìn giữ và ban nhiều ơn lành cho từng gia đình chúng con. Mỗi người trong đấng bậc của mình biết dùng thời gian Chúa ban để hoàn thiện bản thân và kiến tạo hạnh phúc cho gia đình con.

 

Ước chi được như vậy.